GrBusinessForum
Η ελληνική κοινότητα του επιχειρείν


Ασφάλιση και συνταξιοδοτικό επιχειρηματία

0 likes  

Καλημέρα σε όλους και καλή δύναμη για τη νέα εβδομάδα.

Ανοίγω ένα ξεχωριστό θέμα για το μεγάλο ζήτημα της προσωπικής ασφάλισης (υγείας και σύνταξης) του επιχειρηματία.

Ένα θέμα που αλλάζει κάθε τρεις και λίγο και ταλαιπωρεί τους Έλληνες επιχειρηματίες, εδώ και δεκαετίες, χωρίς να έχει βρεθεί ακόμη λύση.

03-02-2020 10:49 Παράθεση
0 likes  

Αυτοαπασχολούμενοι: Πώς θα επιλέξουν εισφορές και σύνταξη - Οδηγός με παραδείγματα

Άσκηση για δυνατούς λύτες είναι η επιλογή των εισφορών την οποία πρέπει να πραγματοποιήσουν μέχρι τις 13 Μαρτίου οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, καθώς από αυτές θα εξαρτηθεί το ύψος της σύνταξης που θα λάβουν τελικά.
Η πλατφόρμα για την επιλογή μιας από τις έξι κατηγορίες είναι ανοιχτή και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επιλέξουν μία από τις έξι διαθέσιμες κατηγορίες που ξεκινούν από την πρώτη με 155 ευρώ εισφορών κύριας σύνταξης (συνολικά 220 ευρώ, μαζί με τις εισφορές υγείας, ανεργίας κ.λπ) και φτάνουν μέχρι την έκτη κατηγορία με 500 ευρώ για κύρια σύνταξη (συνολικά 576 ευρώ).

Η επιλογή της κατηγορίας έχει μεγάλη σημασία διότι από εκεί θα εξαρτηθεί και το ύψος της σύνταξης που θα αποδοθεί.

Κάθε κατηγορία εισφορών αντιστοιχεί σε ένα θεωρητικό ύψος συντάξιμων αποδοχών, το οποίο με τη σειρά του είναι καθοριστικό για να υπολογιστεί το ύψος της σύνταξης. Το σύνολο της σύνταξης που λαμβάνει κάθε ασφαλισμένος προκύπτει από το άθροισμα της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής σύνταξης.

Η εθνική σύνταξη είναι ίδια για όλους και ανέρχεται σε 384 ευρώ για όσους έχουν πλήρη δικαιώματα και δικαιούνται να την εισπράξουν στο σύνολό της.
Η ανταποδοτική σύνταξη, όμως, υπολογίζεται με βάση ένα συντελεστή αναπλήρωσης ο οποίος εφαρμόζεται πάνω στις συντάξιμες αποδοχές.
Οι τελευταίες προκύπτουν από το μέσο όρο των αποδοχών που είχε ο ασφαλισμένος από το έτος 2002 μέχρι τη στιγμή της σύνταξης.
Επομένως, ανάλογα με το ύψος συντάξιμων αποδοχών που έχει ο ασφαλισμένος μέχρι σήμερα θα πρέπει να επιλέξει και τις εισφορές στη συνέχεια για να διαμορφώσει ένα μέσο όρο που θα του δώσει την επιθυμητή σύνταξη.
Αν κάποιος έχει 30 έτη ασφάλισης, με την 1η κατηγορία εισφορών που αντιστοιχούν σε συντάξιμες αποδοχές 775 ευρώ, βγάζει ανταποδοτική σύνταξη 204 ευρώ και συνολική σύνταξη 588 ευρώ.

Με τα ίδια χρόνια ασφάλισης στη δεύτερη κατηγορία εισφορών αντιστοιχούν συντάξιμες αποδοχές 930 ευρώ, οι οποίες δίνουν ανταποδοτική σύνταξη 245 ευρώ και συνολική 629 ευρώ.
Οι εισφορές της 3ης κατηγορίας αντιστοιχούν σε συντάξιμες αποδοχές 1.180 ευρώ και ύστερα από 30 χρόνια ασφάλισης βγάζουν ανταποδοτική σύνταξη 311 ευρώ και συνολική 695 ευρώ.
Στην 4η κατηγορία εισφορών αντιστοιχούν συντάξιμες αποδοχές 1.485 ευρώ και ανταποδοτική σύνταξη 391 ευρώ ύστερα από 30 χρόνια ασφάλισης, ενώ η συνολική σύνταξη (μαζί με την εθνική) ανέρχεται σε 775 ευρώ.
Οι εισφορές της 5ης κατηγορίας αντιστοιχούν σε συντάξιμες αποδοχές 1.845 ευρώ και με 30 έτη ασφάλισης δίνουν ανταποδοτική σύνταξη 486 ευρώ και συνολική 870 ευρώ.
Στην 6η κατηγορία αντιστοιχούν συντάξιμες αποδοχές 2.500 ευρώ που αποδίδουν ανταποδοτική σύνταξη 659 ευρώ και συνολική 1.043 ευρώ.

Πηγή: https://www.protothema.gr/economy/article/980526/autoapasholoumenoi-pos-tha-epilexoun-eisfores-kai-sudaxi-odigos-me-paradeigmata/

03-03-2020 07:58 Παράθεση
Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός
0 likes  
Η κατώτατη κλίμακα είναι μονόδρομος έτσι όπως τα έκαναν. Οτιδήποτε περισσότερο, πάει στον κουβά.
03-03-2020 13:23 Παράθεση
0 likes  

   Έρχονται 14 αλλαγές στα Επαγγελματικά Ταμεία

Νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της δεύτερης κοινοτικής οδηγίας για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης κατέθεσε την περασμένη Παρασκευή, ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης. Την πρωτοβουλία αυτή είχε ο ίδιος εξαγγείλει τον περασμένο μήνα, στο πρώτο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Σύμφωνα με όσα προβλέπει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), 14 οι παρεμβάσεις του σχετικού νομοσχεδίου :

1. Προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής του νομοσχεδίου το οποίο τυγχάνει εφαρμογής στα Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (σ.σ. επαγγελματικά ταμεία) των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί στην ημεδαπή ή σε κράτος –μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΠΧ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Υποχρεούνται τα επαγγελματικά, να περιορίζουν τις δραστηριότητές τους σε αυτές που συνδέονται με συνταξιοδοτικές παροχές και στις δραστηριότητες που απορρέουν από αυτές.

3. Προβλέπεται νομικός διαχωρισμός μεταξύ χρηματοδοτουσών επιχειρήσεων και επαγγελματικών ταμείων, καθώς και η υποχρέωση έγκρισης και καταχώρησης αυτών στο μητρώο που τηρείται στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

4.   Καθορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας και το σύνολο των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των επαγγελματικών ταμείων.

5. Θεσπίζονται νέοι κανόνες σχετικά με τη μεταφορά, πλήρως ή εν μέρει συνταξιοδοτικού δικαιώματος που διαχειρίζεται ένα επαγγελματικό ταμείο σε άλλο επαγγελματικό ταμείο, το οποίο καθίσταται εφεξής αρμόδιο για όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με το μεταφερθέν συνταξιοδοτικό καθεστώς ή μέρος αυτού.

6. Τίθενται οι κανόνες σχετικά με τη χρηματοοικονομική φερεγγυότητα των επαγγελματικών ταμείων, καθώς και οι κατηγορίες και τα όρια των επενδύσεων των επαγγελματικών ταμείων, με σκοπό τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μελών και των δικαιούχων.

7. Προσδιορίζονται οι γενικές αρχές των κανόνων επενδύσεων των επαγγελματικών ταμείων, σύμφωνα με τον κανόνα της ‘’συνετής διαχείρισης’’.

8. Υποχρεούνται τα επαγγελματικά ταμεία να διαθέτουν αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης ώστε να διασφαλίζεται η χρηστή και συνετή διαχείριση των δραστηριοτήτων τους.

9. Ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί το προσωπικό διοίκησης των επαγγελματικών ταμείων κατά την άσκηση των καθηκόντων του καθώς και η εφαρμοζόμενη πολιτική αποδοχών του.

10. Προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων των επαγγελματικών ταμείων, καθώς και η υποχρέωση διορισμού θεματοφύλακα, για τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού και την άσκηση εποπτικών καθηκόντων.

11. Περιγράφονται οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν, μέσω της Δήλωσης Συνταξιοδοτικών Παροχών, τα επαγγελματικά ταμεία, στα μέλη, στα υποψήφια μέλη και στους δικαιούχους, σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους. Προβλέπεται επίσης η παροχή επιπρόσθετων κατά περίπτωση πληροφοριών προς τους παραπάνω παραλήπτες κατά την προσυνταξιοδοτική φάση, τη φάση της πληρωμής αλλά και κατόπιν αιτήσεως από αυτούς.

12. Θεσπίζονται ρυθμίσεις σχετικά με την προληπτική εποπτεία που ασκούν οι Αρμόδιες Εποπτικές Αρχές με σκοπό (α) την προστασία των δικαιωμάτων των μελών και των δικαιούχων και (β) τη διασφάλιση της σταθερότητας και της αξιοπιστίας των επαγγελματικών ταμείων.

13. Ρυθμίζονται θέματα επαγγελματικού απορρήτου, το οποίο δεσμεύει το σύνολο των προσώπων που εμπλέκονται στο εποπτικό έργο των επαγγελματικών ταμείων καθώς και θέματα χρησιμοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών από την οικεία Αρμόδια Αρχή.

14. Ορίζεται ότι κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα επαγγελματικά ταμεία γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/679/ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Πηγή:https://www.capital.gr/oikonomia/3436113/erxontai-14-allages-sta-epaggelmatika-tameia

10-03-2020 11:39 Παράθεση
Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός
0 likes  

Ακόμη ένα ράβε ξήλωνε δίχως ουσιαστικό αποτέλεσμα. 

11-03-2020 14:11 ΠαράθεσηΑπάντηση: