GrBusinessForum
Η ελληνική κοινότητα του επιχειρείν


Μπαίνουν τα «θεμέλια» για την πρώτη πολιτεία καινοτομίας της Ελλάδας

0 likes  

Στην δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που θα οδηγήσει στη δημιουργία «Πολιτείας Καινοτομίας» στην Αθήνα προχώρησε χθες το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Να υπενθυμίσουμε ότι το εν λόγω έργο έχει εγκριθεί ήδη από τον περασμένο Απρίλιο από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και αφορά στη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας έκτασης 18 στρεμμάτων επί της οδού Πειραιώς (συγκεκριμένα Λεωφόρος Αθηνών – Πειραιώς 62), σε εδώ και δεκαετίες ανεκμετάλλευτη έκταση ενώ παλαιότερα στέγαζε το εργοστάσιο της ΧΡΩΠΕΙ. Να σημειωθεί ότι το εν λόγω ακίνητο έχει παραχωρηθεί για σαράντα εννέα (49) έτη από τον «Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων» (Ε.Ο.Φ.) στο Ελληνικό Δημόσιο, και τελεί υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Παράλληλα το βιομηχανικό συγκρότημα κτηρίων που υπάρχει εντός της έκτασης είναι διατηρητέο, οπότε οποιεσδήποτε παρεμβάσεις γίνουν οφείλουν να σέβονται τον αρχικό αρχιτεκτονικό χαρακτήρα και σχεδιασμό του.

Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού 58,5 εκατ. ευρώ, θα στεγάζει τμήματα έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) εταιρειών και βιομηχανιών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, νεοφυείς επιχειρήσεις καθώς και τεχνοβλαστούς κι επιταχυντές (startup incubator/accelerators). Στόχος της συστέγασής αυτής σε έναν κοινό φυσικό χώρο είναι η διαχείριση της ροής της γνώσης και της τεχνολογίας μεταξύ ερευνητικών φορέων, πανεπιστημίων και εταιρειών, η διευκόλυνση της επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ εταιρειών, επιχειρηματιών και επιστημόνων αλλά και η δημιουργία περιβάλλοντος που ενισχύει την κουλτούρα της
καινοτομίας, της συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της ποιότητας. Στο εν λόγω κέντρο θα διοργανώνονται επίσης σημαντικές εκδηλώσεις για την καινοτομία ενώ θα διευκολύνεται και η δημιουργία νέων επιχειρήσεων μέσω μηχανισμών
επιχειρηματικής επώασης και επιτάχυνσης ή η συνεργασία υφιστάμενων καθώς και η πρόσβαση σε εργαλεία χρηματοδότησης. 

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η Δημόσια Διαβούλευση που αναρτήθηκε χθες, η οποία θα διαρκέσει για επτά ημερολογιακές ημέρες,  δεν αφορά στο συνολικό κείμενο της Πρόσκλησης, παρά μόνο στους περιεχόμενους στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση βασικούς όρους αυτής. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η B' Φάση του Διαγωνισμού (Διάλογος και Υποβολή
Προσφορών), όπου ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του «ανταγωνιστικού διαλόγου». Τα σχήματα δηλαδή που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον - με ανώτατο όριο τα 6 -  θα κληθούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το πως θα μπορούσε να διαμορφωθεί η Πολιτεία Καινοτομίας και αφού επιλεγεί η πιο κατάλληλη πρόταση, θα προχωρήσει η υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την ανάδειξη του σχήματος που θα αναλάβει τόσο την κατασκευή όσο και την λειτουργία του έργου για την επόμενη 30ετία. Να σημειωθεί πως ενδέχεται μέρος του Έργου να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω εξασφάλισης δανείου ή και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, με απόλυτη όμως ευθύνη του Ιδιωτικού Φορέα.

Προχωρά και το ThessINTEC στη Θεσσαλονίκη 

Αντίστοιχα πρόοδος καταγράφεται και για το έτερο τεχνολογικό πάρκο της χώρας, το οποίο θα στεγαστεί στη Θεσσαλονίκη, στο ακίνητο 760 στρεμμάτων των πρώην εγκαταστάσεων της ΕΡΤ στην Περαία. Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης της έκτασης από το Δημόσιο στον φορέα που θα λειτουργήσει το πάρκο. 

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο 4ης γενιάςThessINTEC θα αποτελέσει μια ακόμα ζώνη καινοτομίας και έρευνας, την οποία καλούνται να αξιοποιήσουν μεγάλες ελληνικές εταιρείες και πολυεθνικοί κολοσσοί καθώς και ερευνητικά κέντρα πανεπιστημίων και νεοφυείς επιχειρήσεις. Ήδη άλλωστε έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την ΕΑΝΕΠ ThessINTEC πάνω από 50 καινοτόμες ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις καθώς επίσης ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα.

Πηγή: https://www.insider.gr

#Αθήνα
08-12-2020 09:26 Παράθεση
Η αρχή είναι το ήμισυ του παντόςΑπάντηση: