GrBusinessForum
Η ελληνική κοινότητα του επιχειρείν


Κτηματολόγιο: Έργο μαμούθ για την ψηφιοποίηση 630 εκατομμυρίων σελίδων

0 likes  

Ένα γιγαντιαίο έργο ψηφιοποίησης που υπολογίζεται να φτάσει τα 310 εκατ. ευρώ δρομολογεί η Ελληνικό Κτηματολόγιο για την ψηφιοποίηση 630.000.000 σελίδων των  Υποθηκοφυλακείων.

Πρόκειται για ένα έργο τεράστιας σημασίας για τη νέα εποχή των υποθηκοφυλακείων, τα οποία με προηγούμενο νόμο ενσωματώνονται στο κτηματολόγιο και αφορά όλα τα έγγραφα και αρχεία που τηρούνταν στο Σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών των 390 Υποθηκοφυλακείων της χώρας.

Ήδη, το τεύχος δημοπράτησης για το έργο που θα υλοποιηθεί με συμφωνία-πλαίσιο και προβλέπει μέχρι τέσσερις αναδόχους βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση με προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης την επόμενη τριετία.

Ο όγκος δουλειάς είναι τεράστιος αφού μόνο στα τέσσερα υποθηκοφυλακεία του λεγόμενου «Κεντρικού Τομέα Αθηνών», οι ανάδοχοι θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν 47.000.000 σελίδες, και 40.000.000 για το νομό Θεσσαλονίκης.

Ο διαγωνισμός για την ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων του συστήµατος Μεταγραφών και Υποθηκών, έρχεται σε μια περίοδο που πληθαίνουν τα σενάρια για εκδήλωση σοβαρού ενδιαφέροντος μεταφοράς του κτηματολογίου από το ΥΠΕΝ, που είναι σήμερα το επιβλέπων υπουργείο, στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.

Η ψηφιοποίηση του έργου που έχει περάσει από σαράντα κύματα τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να ταλαιπωρείται από καθυστερήσεις και αδιαφορία από την πλευρά των πολιτών όσον αφορά τις δηλώσεις νέων δικαιωμάτων,  ενισχύει τους λόγους της μεταφοράς, παρά το γεγονός ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν οριστικές πολιτικές αποφάσεις.

Για τις ανάγκες του ψηφιακού έργου προβλέπεται επίσης η υλοποίηση ηλεκτρονικών Εφαρµογών και Συστήµατος ∆ιαχείρισης εγγράφων & Ψηφιακών Αρχείων, στο οποίο µέσου διαδικτυακής πύλης θα µπορούν να έχουν πρόσβαση νόµιµα πολίτες, δικηγόροι, συµβολαιογράφοι, κ.ά.

Η ψηφιοποίηση περιλαµβάνει «τόσο τη σάρωση των Τίτλων – Οµάδων Εγγράφων (Βιβλίων) όσο και την καταχώρηση των στοιχείων τους σε εξειδικευµένο σύστηµα διαχείρισης εγγράφων & ψηφιακών αρχείων, ώστε να δηµιουργηθεί ένα επίσηµο ψηφιακό αντίγραφο του συστήµατος το οποίο θα µπορεί να χρησιµοποιείται εφεξής για να διενεργείται έρευνα στα στοιχεία του υποθηκοφυλακείου.

Με την ολοκλήρωση του έργου, που υπολογίζεται σε τρία χρόνια από την υπογραφή κάθε εκτελεστικής σύμβασης, θα δημιουργηθεί ένα νέο κεντρικό ψηφιακό αρχείο που θα αντικαταστήσει τα υφιστάµενα αρχεία των κτηµατολογικών γραφείων και των υποθηκοφυλακείων.

Το ψηφιακό αρχείο θα συνδεθεί με το κεντρικό σύστημα της Ελληνικό Κτηματολόγιο και θα «διασφαλίζει ότι όλα τα καθορισµένα έγγραφα µεταφέρονται µε ασφάλεια από το παρόν µη αυτόµατο έγχαρτο αρχείο στο ψηφιακό αρχείο. Ετσι, «δεν θα είναι απαραίτητες οι χρονοβόρες αναζητήσεις έγχαρτων τίτλων στα τοπικά γραφεία. Αντιθέτως, η ψηφιακή έκδοση θα ανακτάται από το κεντρικό σύστηµα διαχείρισης εγγράφων – σύστηµα ψηφιακής αρχειοθέτησης που θέτει σε λειτουργία θα και διαχειρίζεται το Ελληνικό Κτηµατολόγιο».

Μέχρι το 2018 τα Υποθηκοφυλακεία ανήκαν στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης. Υπήρχαν 33 έµµισθα υποθηκοφυλακεία στελεχωµένα από υπαλλήλους του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, τα οποία χρηµατοδοτούνταν από το Κράτος και τα έσοδα κατευθύνονταν στα κρατικά ταμεία.

Παράλληλα υπήρχαν και 218 άμισθα υποθηκοφυλακεία τα οποία λειτουργούσαν με αυτοχρηματοδότηση αλλά βρίσκονταν υπό την εποπτεία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, µε επικεφαλής έναν άµισθο Υποθηκοφύλακα, ο οποίος διαχειριζόταν τα έσοδα του γραφείου και απέδιδε µέρος τους στο ∆ηµόσιο. Επιπλέον,  υπήρχαν και 139 μη ειδικά άμισθα υποθηκοφυλακεία. τα οποία είχαν ιδρυθεί κυρίως σε µικρούς δήµους ή σε νησιά και είχαν πολύ περιορισµένη γεωγραφική αρµοδιότητα.

Τα γραφεία αυτά είναι ανεξάρτητα και διευθύνονται από τοπικούς συµβολαιογράφους που ενεργούν ως υποθηκοφύλακες.

Τα υποθηκοφυλακεία ενσωματώνονται σταδιακά έτσι ώστε να αποτελέσουν τα 17 Κτηµατολογικά Γραφεία και 75 υποκαταστήµατα αυτών που προβλέπει ο νόμος του 2018.

Πηγή: https://www.newmoney.gr

24-11-2020 08:53 Παράθεση
Η αρχή είναι το ήμισυ του παντόςΑπάντηση: