GrBusinessForum
Η ελληνική κοινότητα του επιχειρείν


Δημιουργία πρότυπων αγροκτημάτων σε κάθε περιφέρεια

0 likes  

Δημιουργία ενός πρότυπου, ενεργειακά αυτόνομου, αγροκτήματος, με σύγχρονες υποδομές και τεχνολογικό εξοπλισμό, το οποίο θα υποστηρίζεται από εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό σχετικών φορέων της Θεσσαλίας, θα παράγει με συμβατικό ή/και ολοκληρωμένο ή/και βιολογικό τρόπο διαχείρισης προϊόντα φυτικής και ζωϊκής παραγωγής τα οποία θα τυποποιεί και θα συσκευάζει με δική του ετικέτα, ενώ οι ενεργειακές του ανάγκες θα καλύπτονται σε συστήματα παραγωγής ενέργειας με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με έμφαση στη βιομάζα, στην ηλιακή και την αιολική ενέργεια.

Σκοπός του είναι η διαχείριση της γεωργικής παραγωγής με βάση τις πιο σύγχρονες παγκοσμίως μεθόδους από τεχνολογικής πλευράς, με απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, την αύξηση της οικονομικότητας, την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων και κυρίως την προστασία του περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις προσταγές της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως αυτές καθορίζονται και διαμορφώνονται με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτκή (ΚΑΠ). Το αγρόκτημα του μέλλοντος θα ανταποκριθεί στις προοπτικές της γεωργίας του μέλλοντος, ενσωματώνοντας νέους κανόνες διαχείρισης (management), νέα συστήματα παραγωγής και νέες τεχνολογίες και θα οδηγήσει στην καλύτερη λήψη αποφάσεων από τους παραγωγούς, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές των ορθών γεωργικών πρακτικών.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πρόταση απευθύνεται στους αγρότες και τις αγροτικές περιοχές της χώρας όπου υπάρχουν σημαντικά προβλήματα βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Τα προβλήματα αναμένεται να επιδεινωθούν, καθώς η νέα ΚΑΠ θα προκαλέσει νέα μείωση των επιδοτήσεων και επομένως και του εισοδήματος των αγροτών. Μια έξοδος πληθυσμού από τη γεωργία θα δημιουργήσει νέα προβλήματα αύξησης της ανεργίας στην περιοχή. Με το προτεινόμενο έργο θα υπάρξουν σημαντικές επεμβάσεις και θα δοθούν προοπτικές βελτίωσης της κατάστασης. Θα βελτιωθεί η οικονομικότητα της παραγωγής του γεωργικού τομέα και επομένως η βιωσιμότητα των αγροκτημάτων της περιφέρειας, αλλά εν δυνάμει και όλης της χώρας, με ταυτόχρονη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ΚΑΠ.

Η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής θα βοηθήσει στη βελτίωση της οικονομικότητας και ανταγωνιστικότητας των αγροκτημάτων και θα συμβάλει στη διατήρηση θέσεων εργασίας σε περιοχές με υψηλή ανεργία. Επιπλέον η Θεσσαλία αποτελεί μια περιοχή υψηλού κινδύνου για ερημοποίηση, καθώς υπάρχουν σοβαρά προβλήματα μείωσης των αποθεμάτων νερού και αυξημένης ρύπανσης. Τα προβλήματα αναμένεται να ενταθούν με την αναμενόμενη κλιματική αλλαγή. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά προσδοκώμενα αποτέλεσμα του προτεινόμενου έργου:

• Η ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής στην παραγωγική διαδικασία.
• Μείωση του λειτουργικού κόστους και βελτιστοποίηση στη διαχείριση πληροφοριών.
• Βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας των παραγόμενων προϊόντων μέσω αποτελεσματικότερης χρήσης και διαχείρισης του εξοπλισμού - παραγωγή οικολογικών προϊόντων- «πράσινο» προϊόν.
• Μείωση των εισροών ενέργειας (εξοικονόμηση ενέργειας, καλύτερη διαχείριση μικροκλίματος).
• Μείωση των χημικών εισροών για φυτοπροστασία.
• Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων - βελτίωση ποιότητας αέρα - προστασία του περιβάλλοντος.
• Αυτοματοποίηση διαδικασιών ελέγχου της παραγωγής, διακίνησης, αποθήκευσης και τιμολόγησης των προϊόντων.
• Βελτίωση ποιότητας ζωής αγροτών στην περιφέρεια - συγκράτηση πληθυσμού στην περιφέρεια - τόνωση περιφερειακών αγορών - αποκέντρωση.
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας - τόνωση απασχόλησης - μείωση ανεργίας.

Πηγή:https://www.liberal.gr/news/dimiourgia-protupon-agroktimaton-se-kathe-perifereia/291012

12-03-2020 12:49 Παράθεση
Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός
0 likes  

Ενδιαφέρον, αν και δε νομίζω να εφαρμοστεί σε όλες τις περιφέρειες. Συνήθως κάπου σκαλώνουν τέτοια εγχειρήματα.

12-03-2020 18:37 Παράθεση
0 likes  

Τι να τα κάνεις όλα αυτά, όταν έχεις τόσα χωράφια παρατημένα; Αυτά είναι καλά όταν όλα πάνε καλά, για να τα κάνεις να πηγαίνουν ακόμη καλύτερα, με νέες ιδέες, βοηθήματα και εργαλεία. Εδώ αρχίζουμε να χάνουμε τα βασικά, που θεωρούσαμε δεδομένα τόσα χρόνια, που άντεξαν ακόμα και μέσα στην κρίση. Φεύγουν ένας ένας οι παππούδες από τα χωράφια και δεν τα αναλαμβάνει κανένας από πίσω. Μιλάμε για καταστροφή. Δεν τα βλέπουν αυτά κάτω στην κυβέρνηση και στα υπουργεία; 

14-03-2020 22:55 Παράθεση
0 likes  

Εγώ είμαι υπέρ του να μπει η πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες στην αγροτική παραγωγή. 

Οι προοπτικές είναι πολύ μεγάλες. Ήδη υπάρχουν έξυπνες φάρμες με τρομερά αποτελέσματα.

Μακάρι να είναι κάτι χρήσιμο και όχι καμιά λαμογιά πάλι από πίσω, για να τρώνε λεφτά και επιχορηγήσεις.

17-03-2020 11:14 ΠαράθεσηΑπάντηση: