GrBusinessForum
Η ελληνική κοινότητα του επιχειρείν


"Ελλάδα 2.0": Τεράστια ευκαιρία για µια καλύτερη εκδοχή της χώρας µας

0 likes  

Το πρόγραµµα "Ελλάδα 2.0" είναι ένα συνεκτικό σχέδιο επενδύσεων και µεταρρυθµίσεων που έχει στόχο να κάνει update στο λειτουργικό της χώρας, στο software και το hardware της Ελλάδας. 

Για να µιλήσουµε στη γλώσσα των νέων, καθώς αυτό είναι ένα σχέδιο που αφορά πρωτίστως το µέλλον και άρα τους ίδιους, είναι κάτι σαν τις ανανεώσεις που έρχονται κάθε τόσο στις εφαρµογές του κινητού µας για να βελτιώσουν τις αρχικές εργοστασιακές του ρυθµίσεις. 

Έτσι και εδώ, στόχος µας είναι να δηµιουργήσουµε τη νέα καλύτερη εκδοχή της χώρας µας, τη version 2 της Ελλάδας. Και το timing είναι ιδανικό, ακριβώς πάνω στη συµπλήρωση 200 χρόνων από τον αγώνα της ανεξαρτησίας. 

Η βασική −θεµελιώδης− διαφορά αυτού του εξαετούς αναπτυξιακού σχεδίου από αντίστοιχα προγράµµατα του παρελθόντος είναι ότι έως σήµερα πρώτα εξασφαλίζαµε τα ευρωπαϊκά χρήµατα και µετά σκεφτόµασταν τι θα τα κάνουµε.

Ήταν σχεδόν αυτοσκοπός η απορρόφηση για την απορρόφηση και όχι το µόνιµο αναπτυξιακό αποτέλεσµα. Αυτός ο τρόπος µάς προίκισε σίγουρα µε καλύτερες υποδοµές, απέτυχε όµως να δώσει απαντήσεις σε µόνιµα διαρθρωτικά προβλήµατα της Ελλάδας.

Η αρχιτεκτονική του Ταµείου Ανάκαµψης είναι η ακριβώς ανάποδη. Πρώτα δηλαδή έπρεπε να παρουσιάσουµε στους εταίρους µας ένα δικό µας, "ελληνικής ιδιοκτησίας", συνεκτικό αναπτυξιακό σχέδιο, επαρκώς αιτιολογηµένο και κοστολογηµένο, και µετά να διεκδικήσουµε τους πόρους για να το χρηµατοδοτήσουµε. 

Ένα κανονικό business plan, δηλαδή, µε δηµόσιες επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις που θα ενθαρρύνουν αντίστοιχες ή και περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες, µε τη σειρά τους, θα δηµιουργήσουν περισσότερες και καλά αµειβόµενες νέες θέσεις εργασίας. 

Κατά την κατάρτιση του σχεδίου µάς απασχόλησαν τα διαρθρωτικά προβλήµατα της οικονοµίας και του κράτους. 

Γιατί, για παράδειγµα, η Ελλάδα διαχρονικά καταναλώνει περισσότερα από όσα παράγει; Και πώς αυτό µπορεί να αλλάξει; 

Γιατί έχουµε συστηµατικά χαµηλότερους δείκτες ιδιωτικών επενδύσεων στην οικονοµία από την υπόλοιπη Ευρώπη; 

Τι πρέπει να αλλάξει στο επιχειρηµατικό και ρυθµιστικό µας περιβάλλον για να προσελκύσουµε περισσότερες και καλύτερες εγχώριες και ξένες ιδιωτικές επενδύσεις; 

Γιατί υπολειπόµαστε κατά 10 µονάδες στις εξαγωγές από την υπόλοιπη Ευρώπη;

Γιατί οι επιχειρήσεις µας είναι λιγότερο παραγωγικές, για παράδειγµα, από τις γερµανικές επιχειρήσεις και πώς µπορούµε να βελτιώσουµε την παραγωγικότητά τους;

Γιατί οι γυναίκες συµµετέχουν λιγότερο από τους άνδρες στην αγορά εργασίας; 

Πώς µπορούµε να εξισορροπήσουµε την οικογενειακή µε την επαγγελµατική ζωή και να εξαλείψουµε τις ανισότητες στις επιχειρήσεις για να δώσουµε περισσότερες ευκαιρίες στις γυναίκες στον επαγγελµατικό στίβο;

Γιατί έχουµε τόσο υψηλό ποσοστό αδήλωτης ή ηµι-δηλωµένης εργασίας; 

Πώς θα δώσουµε κίνητρα για να φέρουµε στην επιφάνεια ένα σηµαντικό µέρος της παραοικονοµίας, να "ασπρίσουµε" δηλαδή την οικονοµία της Ελλάδας και να βελτιώσουµε τα δηµόσια έσοδα;

Πώς εξηγείται το παράδοξο του χάσµατος δεξιοτήτων, δηλαδή να έχουµε τόσο υψηλό ποσοστό αποφοίτων από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα αλλά παρ’ όλα αυτά οι επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να βρουν εργαζόµενους µε τις δεξιότητες που ψάχνουν; 

Πώς θα γίνει, δηλαδή, καλύτερη σύζευξη της αγοράς εργασίας µε την κατάρτιση;
Το σχέδιο "Ελλάδα 2.0", µε τις 58 µεταρρυθµίσεις που περιλαµβάνει, δίνει απαντήσεις σε αυτά και πολλά άλλα ερωτήµατα. Στόχος του να κάνει την Ελλάδα πιο δίκαιη, πιο πράσινη, πιο ψηφιακή, πιο εξωστρεφή και πιο παραγωγική. 

Περιλαµβάνει προγράµµατα για όλους και για οµάδες του πληθυσµού που δεν θα περίµενε κανείς να βρει σε ένα τέτοιο σχέδιο. 

Στο επίκεντρο των δράσεών του βρίσκονται οι νέοι, οι γυναίκες, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού όπως τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι αγρότες, οι κάτοικοι αποµακρυσµένων περιοχών στην περιφέρεια και τα νησιά µας, οι άνθρωποι του πολιτισµού. Για εµάς η πραγµατική πρόκληση σήµερα δεν είναι η απορρόφηση που θα προσφέρει πρόσκαιρη ανάπτυξη, αλλά να απορροφήσουµε και να διοχετεύσουµε κοινοτικά κεφάλαια στις σωστές δοµές και δραστηριότητες, στον σωστό βαθµό, για τον σωστό λόγο, τη σωστή στιγµή και µε τον σωστό τρόπο. Με πλήρη διαφάνεια και συνεχή δηµόσια λογοδοσία για την πορεία εξέλιξης κάθε επένδυσης και κάθε µεταρρύθµισης.

Παρουσιάζεται µπροστά µας µια τεράστια ευκαιρία, όχι απλώς να θεραπεύσουµε τις οικονοµικές πληγές που προκαλεί η πανδηµία, αλλά να καλύψουµε το χαµένο έδαφος δεκαετιών, να διορθώσουµε τις παθογένειες της ελληνικής οικονοµίας και της δηµόσιας διοίκησης και εντέλει να παραδώσουµε µια νέα καλύτερη εκδοχή της χώρας µας στη νέα γενιά. Την "Ελλάδα 2.0".

Πηγή: https://www.capital.gr/arthra/3541822/-ellada-2-0-terastia-eukairia-gia-%c2%b5ia-kaluteri-ekdoxi-tis-xoras-%c2%b5as

27-04-2021 12:49 Παράθεση
Η αρχή είναι το ήμισυ του παντόςΑπάντηση: